• 44 91 46 46

Kort information til læreren om undervisningsmaterialet.

Dette materiale sætter fokus på Innovation og Medborgerskab både i relation til hinanden og til den historiske udvikling gennem tiderne. Formålet med at beskæftige sig med den historiske udvikling er, at eleverne får en oplevelse af, at det ikke er begreber, der lige er dalet ned fra himmelen.

Vi håber, at eleverne gennem materialet får en forståelse for, at mennesker gennem tiderne har udviklet, påvirket og forandret samfundet og deres egne livsvilkår. Måderne, hvorpå det er foregået, har været afhængige af forskellige politiske og økonomiske vilkår, og derfor er det også forskelligt, hvor tydeligt Medborgerskab og Innovation fremstår i forskellige perioder. Men fælles forandringerne er, at de er fremkommet ved, at mennesker har engageret sig og udviklet og forandret livsvilkårene gennem nytænkning. De har som medborgere taget ansvar for at skabe forandringer.

Materialets enkelte dele findes ved at klikke på overskriften. På lærersiden findes lærerguiden. På elevdelen findes forslag til opgaver, billeder, lyd og videofiler m.m.

Citater fra tidligere afholdte kurser

”Jeg kan se, det er vigtigt, vi kan være kreative og tænke nyt, hvis vi vil ændre noget

Hvis vi bare tænker det, vi plejer, får vi ikke udviklet verden”

Man udvikler sin tankegang ved at lytte til andre”